انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 خرداد 98

تماس با ما

اطلاعات تماس

شماره تلفنهای سازمان :

دفتر سازمان :  35532318
مدیریت : 35561499
دفتر دادسرا و هیئت بدوی و تجدید نظر : 35560177
امور صدور پروانه : 35562958
انجمن دندانپزشکان :  35547080
دفتر جمعیت مامائی :  35548317
نمابر :  5565855

 

پست الکترونیکی ریاست سازمان :   Dr.panahi@tbzmc.com
پست الکترونیکی واحد انفورماتیک :  b.soleimani@tbzmc.com
پست الکترونیکی معاونت نظارت و برنامه ریزی : Dr.modarress@tbzmc.com
پست الکترونیکی معاونت اجتماعی و رفاهی : Dr.dabiri@tbzmc.com
پست الکترونیکی معاونت انتظامی :  badvi@tbzmc.com
پست الکترونیکی سازمان :  info@tbzmc.com

 

آدرس : تبریز خیابان ارتش جنوبی جنب تالار معلم کوچه شعار پلاک 10

کد پستی : 5138663383

فرم تماس