انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

04 مهر 0

دعوت از پزشکان علاقه مند جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی