انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

اعلام شرایط تسهیلات بانک مهر اقتصاد