انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

21 مرداد 99

هشدار در خصوص مصرف گلوکو کورتیکوئیدها در درمان بیماری آنفولانزا و توصیه های ضروری