انسان زائيده شرايط نيست ، بلكه خالق آنست .

01 اردیبهشت 98

اعضای هیئت مدیره

 

1- آقای دکتر سعید پناهی متخصص جراح مغز و اعصاب  ریاست سازمان ورئیس شورای هماهنگی وسخنگوی سازمان

2- آقای دکتر رضایت پرویزی  فوق تخصص جراحی قلب وعروق قائم مقام سازمان و عضوهیئت تجدید نظر انتظامی

3- آقای دکتر امراله  میر گلوی بیات متخصص جراحی عمومی  عضو هیئت مدیره وعضو هیئت بدوی

4- آقای دکتر علی رضا علاء دبیر جلسات هیئت مدیره وعضو هیئت بدوی انتظامی

5- آقای دکتر شهرام دبیری اسکوئی متخصص طب هسته ای عضو هیئت مدیره

6- آقای عطاالله ابراهیم ادهمی متخصص رادیولوژی معاون رفاهی وپشتیبانی وعضو هیئت بدوی انتظامی

7- آقای دکتر علیرضا نجفی بوکت متخصص پاتولوژی معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس هیئت بدوی انتظامی

8- آقای دکتر علی هاشم زاده  متخصص جراحی مغزواعصاب  مسئول کمیته تبلیغات و دادیار دادسرای انتظامی

9- آقای سعید شبستری خیابانی دکترای علوم آزمایشگاهی عضوهیئت مدیره وعضو هیئت تجدید نظر انتظامی

10- آقای دکتررضا ریخته گر غیاثی متخصص بیماریهای مغز و اعصاب عضو هیئت مدیره و عضو هیئت بدوی انتظامی

11- آقای دکتر سید وحید سییدحسینی متخصص جراح عمومی معاون اتنظامی و دادستان انتظامی

 

 

دندانپزشکان :

12- آقای دکتر اسرافیل بالائی دندانپزشک عضوهیئت مدیره و دادیار دادسرای  انتظامی

13- آقای دکتر سید امین موسوی متخصص پرتزهای دندانی عضو هیئت مدیره ودبیر هیئت بدوی انتظامی

 

 

دارو سازان :

14- آقای دکتر حجت اله یزدانشناس داروساز عضو هیئت مدیره وعضو هیئت تجدید نظر انتظامی

15- آقای دکتر محمد رضا سیاهی شادباد داروسازعضو هیئت مدیره وعضو هیئت بدوی انتظامی

 

 

ماما :

16- خانم عارفه پور علی نژاد کارشناس مامائی

 

17- آقای دکترعلی برزگر عنصرودی دکترای تخصصیph.d علوم تغذیه