برگزاری اولین برنامه بازآموزی حضوری در محل سازمان نظام پزشکی تبریز؛

روز پنج شنبه مورخه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، اولین برنامه بازآموزی حضوری با عنوان درمان و تشخیص عفونت ادراری UTI توسط دبیر علمی برنامه جناب آقای دکتر سید مهدی حق دوست در محل تالار سازمان نظام پزشکی تبریز با حضور حداکثری و مجاز شرکت کنندگان مطابق دستورالعمل اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برگزار گردید.

 

** لازم به توضیح است مطابق برنامه ریزی های به عمل آمده از سوی سازمان نظام پزشکی تبریز، مقرر گردیده است طی زمان بندی مشخص، برنامه های حضوری مدون به صورت مستمر و با لحاظ پوشش تمامی رشته ها در راستای بهره مندی اعضای محترم و کسب امتیازات بازآموزی در محل سازمان برگزار گردد.