مشاور حقوقی

دکتر کیومرث سلیم زاده

ساعات حضور در سازمان: سه شنبه ها ساعت 12 الی 14


ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اعضای محترم سازمان نظام پزشکی؛
هر هفته سه شنبه ها- ساعت 12 الی 14

دکتر سید جواد باقری

ساعات حضور در سازمان: چهارشنبه ها ساعت 8 الی 10


ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اعضای محترم سازمان نظام پزشکی؛
هر هفته چهارشنبه ها- ساعت 8 الی 10