مشاور حقوقی

کیومرث سلیم زاده

ساعات حضور در سازمان: سه شنبه ها ساعت 12 الی 14


ارائه مشاوره حقوقی رایگان به اعضای محترم سازمان نظام پزشکی؛
هر هفته سه شنبه ها- ساعت ۱۲ الی ۱۴