هیئت مدیره

 

دکتر علی اکبر طاهر اقدم
قائم مقام و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب

دکتر علیرضا صادقپور
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

دکتر فریدون اشرفیان
معاون انتظامی و دادستان انتظامی و
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

پزشک عمومی

دکتر سید مهدی حق دوست
معاون پشتیبانی و رفاهی و
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر کاظم قهرمان زاده 
معاون آموزشی  و عضو هیئت مدیره
سازمان نظام پزشکی تبریز

متخصص آسیب شناسی 

 دکتر عطا محمود پور
معاون پژوهشی و عضو هیئت مدیره
سازمان نظام پزشکی تبریز

متخصص بیهوشی، فلوشیپ مراقبت های ویژه

دکتر یاشار امامی

معاون فنی و نظارت و
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
پزشک عمومی

دکتر علی هاشم زاده

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص جراحی مغز و اعصاب

 

دکتر محمد تقی آهنگر آتشی

دبیر و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص بیماری های داخلی

دکتر علیرضا رحیمی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

دکتر حجت اله یزدان شناس

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
دکترای حرفه ای داروسازی

دکتر محمد رضا سیاهی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
دکترای تخصصی
(Ph.D) فناوری دارویی (فارماسیوتیکس)

دکتر سید امین موسوی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس)

دکتر فرزاد اسماعیلی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص تصویربرداری دهان فک و صورت

فریده رشتبری

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
کارشناس مامائی

دکتر محمود بهشتی 

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز
متخصص گوش ،گلو ،بینی وجراحی سر و گردن

دکتر شیوا هوجقانی

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تبریز

دکترای تخصصی (Ph.D) علوم تغذیه