مشاور روانپزشکی

دکتر افشین رزاقی

ساعات حضور در سازمان: چهارشنبه ها ساعت 10 الی 12

ارائه مشاوره روانپزشکی رایگان به اعضای محترم سازمان نظام پزشکی؛
هر هفته چهارشنبه ها- ساعت ۱۰ الی ۱۲