برگزاری برنامه بازآموزی حضوری انجمن بیماری های ریوی تبریز در محل سازمان نظام پزشکی تبریز

روز پنجشنبه مورخه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، برنامه بازآموزی حضوری انجمن بیماری های ریوی تبریز با عنوان درمان و مراقبت بیماران انسداد ریوی بستری در ICU، توسط دبیر علمی جناب آقای دکتر علی تقی زادیه و سخنرانان محترم این برنامه و همچنین با تشکیل سه مرحله پرسش و پاسخ در محل تالار سازمان نظام پزشکی تبریز برگزار گردید.

 

* لازم به توضیح است، کلیه هزینه های برگزاری این برنامه توسط اسپانسر این انجمن تأمین شده است