نشست مشترک ریاست محترم کمیسیون ارزیابی، شورای شهر تبریز با مسئولین سازمان نظام پزشکی تبریز؛

نشست مشترک هم اندیشی و راهبردی ریاست محترم کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای شهر کلانشهر تبریز با مسئولین سازمان نظام پزشکی تبریز؛

این نشست روز سه شنبه 7 تیرماه 1401، با حضور جناب آقای مهندس روح الله دهقان نژاد ریاست محترم کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت شورای شهر کلانشهر تبریز و جناب آقای دکتر علیرضا صادقپور ریاست سازمان نظام پزشکی تبریز، جناب آقای دکتر سید مهدی حق دوست معاونت پشتیبانی و جناب آقای کیومرث سلیم زاده مدیر حقوقی سازمان نظام پزشکی تبریز در محل سازمان برگزار گردید، در این نشست دو طرف بر افزایش تعاملات و همکاری های فی مابین تاکید نموده و در خصوص برخی از مشکلات جامعه پزشکی بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست مواردی از قبیل عوارض و تابلوهای شهری، تعیین و تکلیف در خصوص پسماندهای عفونی و هزینه تغییر کاربری مطب ها مطرح گردید که ضمن ارائه راهکارهایی از سوی جناب آقای مهندس دهقان نژاد، مقرر شد روز شنبه هفته آینده مورخه 11 تیرماه 1401 مسئولین سازمان نظام پزشکی تبریز در جلسه کمیسیون ارزیابی، تحقیق و نظارت در محل شورای شهر کلانشهر تبریز حضور یافته و موضوعات فوق الذکر در حضور مسئولین محترم شهرداری کلانشهر تبریز مطرح و متعاقباً نتایج حاصله به حضور اعضای محترم سازمان نظام پزشکی تبریز اعلام گردد.