مجوز رسمی باشگاه ورزشی از وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار

💠 مجوز رسمی باشگاه ورزشی از وزارت ورزش و جوانان برای اولین بار در میان سازمان های نظام پزشکی کشور توسط سازمان نظام پزشکی تبریز در دو رشته کوهنوردی و صعودهای ورزشی و دوچرخه سواری اخذ گردید.

🔷 در اجرای بند (د) ماده ۴ قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مورخ ۱۳۵۰/۰۳/۲۳ و قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و همچنین آیین نامه اجرایی آن و نیز با عنایت به مصوبه شماره هیجدهمین مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ کمیسیون فرعی ماده ۵ آیین نامه اجرایی فوق الذکر اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی به موسسه سازمان نظام پزشکی به نمایندگی آقای سید مهدی حق دوست با شماره ثبت ۵۰۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۸۸۲۲۱ اجازه داده میشود باشگاه ورزشی با مشخصات ذیل را با رعایت ضوابط و شرایط تعیین شده، دایر و از تاریخ صدور به مدت سه سال فعالیت نماید.

🎯 نام باشگاه ورزشی: باشگاه ورزشی نظام پزشکی
📌 آدرس باشگاه ورزشی: تبریز- جاده باسمنج