گرامیداشت زادروز دانشمند و حکیم بزرگ ایرانی ابو علی سینا و بزرگداشت روز پزشک

 

سازمان نظام پزشکی تبریز برگزار می کند:

گرامیداشت زادروز دانشمند و حکیم بزرگ ایرانی ابوعلی سینا و بزرگداشت روز پزشک

دعوت از تمامی اعضای سازمان شامل گروه های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، پیراپزشکی و ...

مکان: نمایشگاه بین المللی ایران- تبریز، سالن همایشهای شمس تبریز

زمان: پنجشنبه 3 شهریور 1401/ ساعت 11 الی 13:30

شرایط حضور: به همراه داشتن کارت نظام پزشکی الزامیست.