گزارش عملکرد مالی

 

💠 گزارش عملکرد مالی سازمان نظام پزشکی تبریز طی یکسال اخیر به همراه خبر خوب عودت مبلغ اختلاس شده از سازمان در ادوار گذاشته به حساب سازمان؛

🔷️ مطابق گزارش روز سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، جناب آقای دکتر علیرضا صادقپور رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز و جناب آقای دکتر سید مهدی حق دوست معاون پشتیبانی سازمان نظام پزشکی تبریز در راستای ارائه خبر خوش عودت مبلغ اختلاس شده در ادوار گذشته از سازمان به حساب سازمان و همچنین مطابق شعار انتخاباتی مقرر گردیده بود بیلان مالی سازمان به صورت دوره ای شفاف سازی گردد مطالبی را به اختصار به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام پزشکی تبریز بیان نمودند.

🔶️ لازم به ذکر است اختلاس صورت گرفته از حساب بانکی سازمان نظام پزشکی تبریز در ادوار گذشته و طرح دعوای اعضای هیئت مدیره قبلی با پیگیری های مستمر و موثر هیئت مدیره فعلی در نهایت به نتیجه رسیده و مبلغ مورد اختلاس به حساب این سازمان عودت گردید.