صدور پروانه مطب

فهرست شرایط اولیه جهت اقدام به اخذ پروانه طبابت و یا مجوز اشتغال

1- کارمندان رسمی یا پیمانی نیروهای مسلح
2- کارمندان رسمی یا پیمانی ارگان¬های دولتی
3- بازنشستگان کشوری و لشکری
4- اعضاء هیئت علمی (رسمی/ پیمانی) به جز تمام وقت جغرافیایی
5- پزشکان دارای امتیاز
6- پزشکان بالای 45 سال 
7- بانوان متأهل پزشک و دندانپزشک عمومی 
8- فرزندان شهدا
9- فرزندان آزادگان و جانبازان بالای 50 درصد
10- متقاضیان پروانه مطب به استناد شاخص جمعیتی
11- در حال گذراندن خدمت مقدس سربازی 
12- در حال گذراندن طرح نیروی انسانی 
13- در حال گذراندن تعهدات ضریب k  
14- تبصره 7 ماده 13 
15- سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز 
16- پیراپزشکان


** جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مدارک مورد نیاز برای هر یک از موارد فوق لطفا با واحد صدور پروانه تماس حاصل فرمایید. 

 

 

مراحل اخذ دریافت پروانه طبابت:

1 -وارد سایت نظام پزشکی کل کشور به آدرس www.irimc.org شوید.

2 -روی گزینه ورود اعضا کلیک کرده و پس از انتخاب نوع عضویت، شماره نظام خود را وارد نمایید.

3 -کد اعتبار سنجی پیامک شده را وارد نموده و وارد میز کار خود شوید.

4 -در صورتی که بدهی حق عضویت داشته باشید، آن را پرداخت نموده و سپس از گزینه پروانه طبابت، درخواست خود را با توجه به شرایط خود، انتخاب نمایید.

5 -مدارک مورد نیاز را در سامانه آپلود نموده و سپس گزینه پایان و ارسال جهت ارزیابی و ثبت اقدام را انتخاب نمایید.

6 -کد رهگیری پیامک شده را تا زمان دریافت پروانه، نزد خود نگهداری نمایید.

7 -پس از تایید سازمان نظام پزشکی کل کشور، هزینه صدور پروانه را پرداخت نموده و در این مرحله، پروانه قابل دریافت از سازمان نظام پزشکی مربوطه خواهد بود

 

جهت دریافت فرم خوداظهاری درخواست صدور پروانه طبابت/ دفتر کار  اینجا کلیک کنید.

 

مراحل دریافت پروانه مطب دوم در یک شهر:

1-پزشک متقاضی، باید پروانه طبابت فعال داشته باشد.

2 -فاصله مکانی مطب اول و دوم، باید حداقل 5 کیلومتر باشد.

3 -فرم درخواست پروانه مطب دوم را از سازمان نظام پزشکی تهیه نموده و پر نمایید.

4 -زمان حضور در مطب های اول و دوم، نباید هم پوشانی داشته باشد.

5 -تاریخ اعتبار پروانه مطب دوم، دقیقاً همزمان با پروانه مطب اول خواهد بود.

6 -درخواست پزشک با کپی پروانه معتبر، به ریاست سازمان نظام پزشکی ارائه گردیده و پس از امضا و تائید، اصل آن به پزشک متقاضی تحویل داده خواهد شد.

 

جهت مشاهده دستورالعمل اجرایی پروانه مطب شهر دوم اینجا کلیک کنید

جهت دانلود فایل درخواست صدور گواهی عدم وجود مطب اینجا کلیک کنید